Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống in vitro cây sâm Núi Dành

       Thí nghiệm nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống cây Sâm Núi Dành bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào nhằm cung cấp cây giống chất lượng, sạch bệnh và ổn định di truyền góp phần bảo tồn và phát triển loài Sâm quý này. Kết quả nghiên cứu cho thấy khử trùng mẫu bằng HgCl2 0,1% trong thời gian 5 phút cho tỷ lệ mẫu sạch bệnh đạt 95%. Mẫu sạch được nuôi cấy trên môi trường tái sinh MS bổ sung 0,2 mg/l Ki; 1 mg/l BA; 100 ml/l nước dừa, 30 g/l đường sucroza và 6,5 g/l aga cho tỷ lệ tái sinh chồi đạt 100%. Môi trường nhân nhanh MS bổ sung 3 mg/l BA, 0,2 g/l IBA, 30 g/l đường sucroza và 6,5 g/l aga cho hệ số nhân đạt 6,6 lân. Sử dụng môi trường ra rễ 1/2MS bổ sung 1 mg/l IBA và 0,4 mg/l than hoạt tính cho tỷ lệ ra rễ đạt 95%, rễ to, mập và khỏe. Cây in vitro hoàn chỉnh được đưa ra vườn ươm trên nền giá thể hữu cơ gồm: 50% bột xơ dừa và 50% phế liệu sản xuất nấm ăn là phù hợp nhất với Sâm Nam Núi Dành, tỷ lệ sống đạt 94%.
       Từ khóa: Sâm Núi Dành, nuôi cấy mô tế bào, ra rễ in vitro, NAA, IBA, BA

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.