Đánh giá đặc điểm hình thái, nông học nguồn gen Bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, nông học của 59 mẫu giống bí đỏ thu thập ở khu vực miền núi phía Bắc nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu, vật liệu phục vụ cho công tác bảo tồn, khai thác phát triển nguồn gen bí đỏ ở nước ta. Về đặc điểm hình thái, các mẫu giống bí có kích cỡ lá từ trung bình đến lớn, đa số lá có màu xanh đậm; hình dạng quả có 5 dạng: hình cầu, hình dẹt, hình elip, hình quả lê và hình cong cổ. Về đặc điểm nông học, thời gian sinh trưởng các mẫu giống từ 130 – 160 ngày; khối lượng quả 0,7 – 5,3 kg; năng suất quả chín đạt 7,8 – 17,7 tấn/ha; thịt quả dày 15,4 – 36,5 mm. Hàm lượng các chất: Chất khô từ 4,0 – 13,5%, độ Brix từ 3,3 – 12,3%, β-carotene từ 4,3 – 23,6 μg/g, vitamin C 2,1 – 23,4 mg/100 g. Kết quả điều tra đã ghi nhận hai loại bệnh phấn trắng và bệnh khảm lá do virus gây hại ở mức độ nặng nhất. Bước đầu đã xác định được 6 mẫu giống tiềm năng cho khai thác sử dụng với thời gian sinh trưởng trung bình (145 – 160 ngày), quả hình tròn dẹt hoặc hình quả lê; trọng lượng quả từ nhỏ đến trung bình phù hợp với bữa ăn của một gia đình; thịt quả dày (2 – 3 cm); màu sắc thịt quả hấp dẫn (cam hoặc vàng, đậm và tươi); thịt quả có vị ngọt; năng suất quả chín cao (15 – 18 tấn/ha); các thành phần dinh dưỡng cao.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *