Kết quả nghiên cứu của một số biện pháp kỹ thuật thâm canh khoai sọ Nậm Khao tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Nghiên cứu này nhằm xác định một số biện pháp Kỹ thuật thích hợp về mật độ, mức phân bón và thời điểm thu hoạch, để tăng năng suất và cải thiện chất lượng củ thương phẩm của giống khoai sọ Nậm Khao, trồng tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ba thí nghiệm một nhân tố đã được tiến hành trong 2 năm 2018-2019; trong đó thí nghiệm mật độ (MĐ) gồm 4 công thức (20.000; 30.000; 35.000 và 40.000 cây/ha); thí nghiệm phân bón (PB) gồm 4 công thức: (PB1 = 60N; PB2 = 80N; PB3 = 100N) trên nền 12 tấn phân chuồng và 60 kg P2O5 + 80 Kg K2O/ha và công thức đối chứng (PB4): không bón phân; thí nghiệm thời điểm thu hoạch trồng 30.000 cây/ha và bón ở mức 12 tấn phân chuồng + 100 kg N + 40 Kg P2O5 + 80 kg K2O/ha, tương ứng. Thu hoạch củ khi lá lụi hẳn cho năng suất và chất lượng ăn nấu tốt hơn cả.

Từ khóa: Biện pháp kỹ thuật, năng suất, chất lượng, khoai sọ Nậm Khao.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *