Kết quả bảo tồn quỹ gen cây có củ tại ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2015

Cây có củ là cây lương thực quan trọng thứ ba sau lúa và ngô. Nhóm cây có củ như: khoai lang, sắn, khoai sọ, khoai mỡ, dong riềng, gừng v.v. được trồng rộng rãi ở Việt Nam, có vai trò đóng góp đáng kể cho an ninh lương thực cũng như được sử dụng làm thức ăn cho vật nuôi hoặc làm nguyên liệu cho quá trình sản xuất công nghiệp. Việc bảo tồn các cây có củ đóng một vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2011-2015, tại Trung tâm Tài nguyên thực vật đã có 3.459 nguồn gen  của 19 tập đoàn cây có củ được lưu giữ, bảo quản trên đồng ruộng và trong chậu vại. Việc lưu giữ kép tập đoàn khoai môn sọ tại tỉnh Hòa Bình đã làm giảm hiện tượng xói mòn nguồn gen. Đã mô tả đánh giá 1.258 nguồn gen của các tập đoàn cây có củ mới được thu thập từ  năm 2011 trở lại đây. Từ kết quả mô tả, đánh giá các nguồn gen cho thấy có 8 nguồn gen khoai môn sọ, 8 nguồn gen khoai sáp và 8 nguồn gen dong riềng có triển vọng được giới thiệu cho khai thác sử dụng. Cũng trong giai đoạn 2011-2015, đã có 139 nguồn gen  Khoai lang, Khoai môn sọ, Sắn, Gừng, Nghệ được cấp phát cho các Viện nghiên cứu, trường Đại học, sản xuất… trong đó số lượng nguồn gen Khoai môn sọ được cấp phát nhiều nhất với 93 nguồn gen.

Hoàng Thị Nga & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *