Triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật Nông nghiệp và tiến độ thực hiện Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia

Ngày 28/10, đồng chí Lã Tuấn Nghĩa – Chủ nhiệm nhiệm vụ Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp và đồng chí Phạm Hùng Cương – Trưởng ban quản lý Dự án Phát triển Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia giai đoạn 2011-2020 đã đi kiểm tra định kỳ thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn và tiến độ thực hiện Dự án tại các đơn vị phối hợp. Cùng đi có lãnh đạo Phòng Khoa học và HTQT, các đồng chí trong ban Quản lý dự án.

Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên định kỳ nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện của các đơn vị phối hợp, kiểm tra thực địa các điểm bố trí thí nghiệm.

DSC_0167

Đoàn kiểm tra tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Rau Hoa Quả

Đoàn kiểm tra đã có các buổi làm việc với chủ nhiệm nhiệm vụ, thành viên nhóm thực hiện và đại diện đơn vị chủ trì tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây ôn đới – Sa Pa, Lào Cai, Trung tâm nghiên cứu và phát triển chè – Phú Hộ, Phú Thọ, Trung tâm nghiên cứu và phát triển rau hoa quả – Phú Hộ, Phú Thọ và một số điểm triển khai thí nghiệm; các chủ nhiệm nhiệm vụ nêu những thuận lợi, khó khăn trong triển khai dự án; kiểm tra sản phẩm và tình hình tạm ứng, giải ngân kinh phí. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đoàn kiểm tra đã có những đề xuất, kiến nghị đối với các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ trong việc tiến hành các công việc cụ thể để triển khai dự án bảo đảm tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Kết luận tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đề nghị các Đơn vị chủ trì, Chủ nhiệm nhiệm vụ luôn bám sát các nội dung hợp đồng để triển khai nhiệm vụ. Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh những vấn đề vướng mắc cần đề xuất, phối hợp kịp thời với đơn vị chủ trì xử lý theo quy định.

DSC_0103

Đoàn kiểm tra thực địa tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.