Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số giống sen lấy hạt triển vọng phục vụ sản xuất

        Cây sen (N. nucifera Gaertn.) thuộc chi Nelumbo Adans, họ sen – Nelumbonaceae, bộ sen -Nelumbonales, phân lớp Mộc Lan – Magnoliales, lớp hai lá mầm – Dicotyledonae, ngành thực vật hạt kín – Angiospermea. Trong bộ sen chỉ có duy nhất một họ sen và trong họ sen chỉ có một chi Nelumbo Adans với hai loài rất gần nhau là N. nucifera N. lutea (Savolainen and Chase, 2003). Loài N. nucifera Gaertn. được phân bố ở châu Á và châu Đại Dương còn N. lutea Willd (sen Mỹ) phân bố ở Bắc và 2 Nam Mỹ. Hai loài sen này khác biệt nhau bởi đặc điểm hình thái giữa chúng như kích cỡ cây, hình dạng lá, hình dạng và màu sắc cánh hoa (Zhang Xy et al., 2011). Theo Warner-Orozco O. (2009), hầu hết các giống sen được lai tạo ra giữa loài N. lutea với N. nucifera là các giống sen cảnh.

       Tùy theo mục đích sử dụng của từng giống sen, các nhà khoa học Trung Quốc đã phân loại cây sen theo 3 nhóm: nhóm sen lấy hoa, nhóm sen lấy hạt và nhóm sen lấy củ (Nguyễn Phước Tuyên, 2007).

       Ở Việt Nam, cây sen chỉ có một loài là N. Nucifera, chủ yếu là các giống sen lấy hạt, được phân bố rộng rãi khắp mọi nơi trong các ao, hồ, đầm lầy hay ruộng sâu. Lưu giữ và đánh giá tập đoàn sen gồm 42 mẫu giống tại Trung tâm Tài nguyên thực vật đã phân lập ra 33 mẫu giống sen lấy hạt, 7 mẫu giống sen lấy hoa và 2 mẫu giống sen lấy củ (Hoàng Thị Nga, 2015). Nhằm tuyển chọn giống sen lấy hạt có khả năng sinh trưởng, phát triển tốt, tiềm năng năng suất và chất lượng hạt sen ngon, chúng tôi đã tiếp tục nghiên cứu đánh giá các mẫu giống sen lấy hạt. Báo cáo này trình bày kết quả tuyển chọn các giống sen lấy hạt triển vọng để phục vụ sản xuất.

Chi tiết: xem tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.