Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gien cây cà gai leo (Solanum hainanense hance) thu thập ở Việt Nam sử dụng chỉ thị SSR

       Solanum hainanense Hance là mt loài cây thuc quý có giá try tế để điu trị nhiu bnh như viêm gan vi rút, gii độc gan, chng oxy hóa, ung thư, v.v… Nó phân bố ở Trung Quc, Thái Lan, Campuchia và Vit Nam. Tng s17 mu ging cà gai leo thu thp ti 10 tnh Vit Nam được đánh giá đa dng di truyn. Hai mươi mt chthSSR đã được chn lc tcác nghiên cu đánh giá đa dng di truyn ngun gien hcà. Kết qucho thy có 4 cp mi to ra 14 loi băng alen đồng hình có kích thước t0,03 đến 0,27 kb và 5 cp mi là EEMS21, EEMS24, CSM30, EEMS29, EMS23 to ra 39 loi băng len có kích thước t0,09 đến 1,6 kb, trong đó có 5 loi băng alen đồng hình và 34 loi băng alen đa hình. Chsố đa hình (PIC) dao động trong khong 0,604-0,972. Hstương đồng di truyn gia các mu dao động khá ln, thp nht là 0,120, cao nht là 0,897. Các mu cà gai leo được chia làm 3 nhóm ln: Nhóm I gm: CGL1.1, CGL1.2, CGL2.1, CGL2.2, CGL3, CGL4; nhóm II bao gm: CGL5, CGL14; nhóm III gm các mu còn li: CGL6, CGL7, CGL8, CGL9.1, CGL9.2, CGL10, CGL11, CGL12, CGL13. Kết qunghiên cu đã cung cp thông tin di truyn phc vbo tn và chn ging cà gai leo ti Vit Nam.
       Tkhóa: Cà gai leo, đa dng di truyn, SSR, Solanum hainanense Hance.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.