Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 237/KHNN-TCCB ngày 31/3/2020 của Viện KHNN Việt Nam về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật đã có công văn số 379/TTTN-VP ngày 01/4/2020 về thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện Chỉ thị trên.

Song song với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm sát sao đến diễn biến của dịch Covid-19 và có những chỉ đạo thiết thực, kịp thời như kiểm tra thân nhiệt toàn bộ cán bộ viên chức, người lao động hợp đồng ra vào cơ quan, khử khuẩn toàn bộ khu vực làm việc … Một số đơn vị, cá nhân trong Trung tâm cũng tham gia nhắn tin ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn Thanh niên Trung tâm tiến hành đo thân nhiệt toàn bộ viên chức, người lao động hợp đồng
Trung tâm tiến hành khử khuẩn khu vực làm việc

Công văn số 379/TTTN-VP của Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.