Đại hội Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 12/5, Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có đồng chí Phạm Văn Toản, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện KHNN VN; đồng chí Phạm Văn Thuận, UVTV, Trưởng ban Tổ chức đảng ủy, Q. Trưởng ban TC HC Viện KHNN VN; đại diện  VP Đảng ủy Viện KHNN VN, đại diện Đảng bộ cơ quan Viện KHNN VN, Ban Tổ chức Hành chính Viện KHNN VN, Ban Tài chính, kế toán Viện KHNN VN, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Môi trường nông nghiệp, Viện nghiên cứu Rau quả, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Trung tâm nghiên cứu dâu tằm tơ TW, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và khuyến nông cùng toàn bộ Đảng viên trong Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật.

Mở đầu Đại hội, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; nghe tình hình và tư cách đảng viên dự Đại hội và thông qua chương trình Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm đã báo cáo Công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Chi bộ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chính trị, chuyên môn của Trung tâm; sắp xếp tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động của đơn vị phù hợp điều kiện thực tế; Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; lãnh đạo tuân thủ nghiêm túc các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng được tập thể Chi bộ, đơn vị đoàn kết, trong sạch, vững mạnh. Cùng với đó, công tác lãnh đạo các đoàn thể trong đơn vị thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Toản, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện KHNN VN, đánh giá cao về các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua cũng như công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật. Đồng chí cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù có nhiều khó khăn, Chi bộ đã luôn nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên trong Chi bộ đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật nhiệm kỳ 2015-2020; các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ. Bên cạnh đó đại hội cũng được nghe các tham luận của các Tổ đảng về các vấn đề liên quan đến nội dung chuyên môn của đơn vị. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Chi uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 7 đồng chí, trong đó, đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Linh Chi, Phó Giám đốc Trung tâm giữ chức Phó Bí thư. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Ban chấp hành Chi bộ Trung tâm Tài nguyên thực vật nhiệm kỳ 2020 – 2025:

  1. Đ/c Lã Tuấn Nghĩa,                
  2. Đ/c Vũ Linh Chi,
  3. Đ/c Phạm Hùng Cương,         
  4. Đ/c Vũ Đăng Toàn,                 
  5. Đ/c Trần Thị Thu Hoài,                     
  6. Đ/c Vũ Văn Tùng,                    
  7. Đ/c Hoàng Thị Huệ

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đảng bộ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúc mừng Đại hội
Đảng bộ Viện Môi trường nông nghiệp chúc mừng Đại hội
Đảng bộ Viện Nghiên cứu Rau quả chúc mừng Đại hội
Đảng bộ Viện Thổ nhưỡng Nông hóa chúc mừng Đại hội
Chi bộ Trung tâm Chuyển giao CN&KN chúc mừng Đại hội
Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu Dâu tằm tơ TW chúc mừng Đại hội
Đảng bộ Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm chúc mừng Đại hội
Đảng bộ Viện Di truyền nông nghiệp chúc mừng Đại hội
Đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm tài nguyên thực vật Báo cáo tại Đại hội
Đồng chí Lê Khả Tường, Phó Bí thư Chi bộ báo cáo kiểm điểm cấp Ủy
Đồng chí Phạm Văn Toản, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Phó Giám đốc Viện KHNN VN phát biểu chỉ đạo Đại hội
Đồng chí Vũ Xuân Trường đại diện Tổ đảng 1 tham luận tại Đại hội
Đồng chí Vũ Đăng Toàn đại diện Tổ đảng 2 tham luận tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng đại diện Tổ đảng 3 tham luận tại Đại hội
Đồng chí Hoàng Thị Nga đại diện Tổ đảng 4 tham luận tại Đại hội
Đồng chí Nguyễn Hữu Hải, trưởng ban kiểm phiếu thông qua cách thức bỏ phiếu
Đại hội biểu quyết
Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội
Đại biểu bỏ phiếu bầu tại Đại hội
Đồng chí Phạm Văn Toản, Phó Bí thư Đảng bộ Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng bộ cơ quan VAAS tặng hoa chúc mừng Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng Chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ – Giám đốc Trung tâm tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Minh Hà và đồng chí Lê Khả Tường

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.