Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch hoạt động 2017

Thứ năm, 19/01/2017

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017.

1
Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; ông Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật; ông Lê Khả Tường, Phó bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Phạm Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm; Các ông bà trưởng, phó các đơn vị cùng toàn thể cán bộ viên chức và lao động hợp đồng Trung tâm Tài nguyên thực vật.

Hội nghị đã nghe và đóng góp ý kiến cho báo cáo Tổng kết công tác năm 2016 và 4 báo cáo tham luận.

Năm 2016 là năm tiếp tục có nhiều thay đổi về cơ chế quản lý nhiệm vụ khoa học, tài chính. Nguồn kinh phí chi thường xuyên được cấp dựa trên việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Trong bối cảnh có nhiều biến động về kinh tế xã hội, lương cán bộ tăng định kỳ; tuy vậy kinh phí ngân sách cấp năm 2016 vẫn duy trì như năm 2015, chỉ đảm bảo đủ chi lương cho cán bộ viên chức và chưa có kinh phí hoạt động bộ máy đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động, phát triển của Trung tâm. Mặc dù vậy, dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Ban giám đốc và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm Tài nguyên thực vật đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cơ bản hoàn thành các nội dung trong năm đề ra.

Bảo tồn tài nguyên thực vật tiếp tục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Trung tâm trong năm 2016. Ngoài nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen thực vật nông nghiệp, Trung tâm còn thực hiện Dự án “Phát triển ngân hàng gen cây trồng quốc gia”, các đề tài cấp Nhà nước, cấp bộ, phối hợp với các địa phương và hợp tác quốc tế.

Trong năm 2016 Trung tâm đã và đang triển khai 19 đề tài (ĐT) dự án (DA) nghiên cứu các cấp, trong đó có 5 ĐT, DA cấp Nhà nước, 04 ĐT cấp Bộ, 02 Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, 7 ĐT/DA Hợp tác quốc tế, số còn lại là Đề tài phối hợp và đề tài cấp địa phương. Trong đó Nhiệm vụ bảo tổn, lưu trữ nguồn gen thực vật nông nghiệp và Dự án phát triển ngân hàng gen cây trồng quốc gia là 2 nhiệm vụ chính trị của Trung tâm.

Các đề tài, dự án do Trung tâm chủ trì hay phối hợp đều được tổ chức, quản lý và điều hành thống nhất trên nguyên tắc quản lý của nhà nước cũng như của các cơ quan chủ quản, chấp hành nghiêm túc, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể theo quy chế quản lý khoa học của Trung tâm và các quy định hiện hành khác trong công tác quản lý khoa học của nhà nước. Hầu hết các nội dung nghiên cứu của các ĐT, DA đều hoàn thành đúng tiến độ và đạt kết quả tốt so với kế hoạch nghiên cứu mặc dù thời tiết năm 2016 có nhiều diễn biến không thuận lợi.

Thông qua các dự án hợp tác quốc tế, nhiều nghiên cứu viên của Trung tâm cũng đã được tập huấn nâng cao trình độ tại Trung tâm cũng như được cử đi học tập ngắn hạn tại Hàn Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Anh Quốc, Malaysia… Trung tâm có 29 lượt cán bộ, viên chức được xuất nhập cảnh để tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn ngắn hạn … ở nước ngoài.

Trong năm 2016 nhiều tập thể và cá nhân trong Trung tâm vinh dự được nhận các danh hiệu thi đua cao quý. Đặc biệt năm 2016 Trung tâm được nhận Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công đoàn Trung tâm được nhận Cờ thi đua toàn diện của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tạo, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác Bảo tồn nguồn gen, đề nghị Trung tâm tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.