Tình hình nhiễm sâu bệnh của tập đoàn Mướp ở miền Bắc Việt Nam tại Thanh Miện, Hải Dương

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát mức độ gây hại của ruồi đục quả và khả năng kháng bệnh phấn trắng (Powdery mildrew), bệnh sương mai (Downy mildrew) ở tập đoàn 108 mẫu giống mướp địa phương ở miền Bắc Việt Nam ở Hải Dương ở vụ xuân hè 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy ở giai đoạn ra quả 102 mẫu giống đều bị ruồi đục quả xâm hại với tử lệ 8,3% đến 71,4%; chỉ có 6 mẫu giống không bị ruồi đục quả xâm hại. Phát hiện 17 mẫu giống có biểu hiện kiểu hình kháng bệnh phấn trắng và bệnh sương mai ở mức kháng đến kháng cao với cả hai bệnh phấn trắng và sương mai và không bị ruồi đục quả gây hại. Kết quả thu được trong nghiên cứu này rất có ý nghĩa cung cấp thông tin và vật liệu trong công tác chọn tạo giống mướp kháng sâu bệnh

Từ khóa: Bệnh phấn trắng, bệnh sương mai, đánh giá, mướp, ruồi đục quả

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.