Nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen Mướp (Luffa aegyptiaca (L.) Roem.) ở miền Bắc Việt Nam bằng chỉ thị hình thái

Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá đặc điểm hình thái của 108 mẫu giống mướp có nguồn gốc thu thập ở miền Bắc Việt Nam. Kết quả đánh giá cho thấy 108 mẫu giống mướp có nhiều tính trạng biểu hiện sự đa dạng từ 2-5 cấp độ khác nhau, điển hình là các tính trạng chiều dài đốt, dạng phiến lá, màu sắc lá, đổ xẻ thùy lá, dạng cuống, mức độ tách cuống khỏi quả, hình dạng quả, màu quả ở giai đoạn chín thương phẩm, hình dạng núm quả và hình dạng rốn quả. Dựa trên 26 tính trạng kiểu hình, qua phân tích 108 mẫu giống mướp có sự sai khác 0,21 được chia thành 3 nhóm khác nhau cách biệt về di truyền. Nhóm I gồm 66 mẫu giống và phân tách thành 2 nhóm phụ I-a và I-b tại mức tương đồng di truyền 0,29; nhóm II gồm 25 mẫu giống, có hệ số tương đồng di truyền cao nhất là 0,63 (M28 và M39); nhóm III gồm 17 mẫu giống có hệ số tương đồng di truyền từ 0,26 đến 0,51. Kết quả nghiên cứu này cho thấy có sự đa dạng di truyền trong quần thể cây mướp ở miền Bắc Việt Nam và góp phần cung cấp những biến dị di truyền trong tự nhiên có giá trị để có chiến lược bảo tồn và khai thác nguồn gen này.

Từ khóa: Đa dạng di truyền, đặc điểm hình thái, hệ số tương đồng, mướp

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.