Kết quả lưu giữ cây ăn quả miền Trung giai đoạn 2015-2020

Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ là một trong những cơ quan mạng lưới của Hệ thống Tài nguyên di truyền thực vật Nông nghiệp Quốc gia.

Giai đoạn 2015 – 2020, Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ đã lưu giữ bảo tồn an toàn  4 loài cây ăn quả có múi với tổng số 177 mẫu giống. Trong đó: Bưởi 99 mẫu giống; Cam 32 mẫu giống; Quýt 38 mẫu giống và Chanh 8 mẫu giống. Số cây lưu giữ trên một mẫu nguồn gen từ 3 – 5 cây. Thực trạng sinh trưởng trung bình đến tốt.

Đã cấp phát 427 lượt mẫu nguồn gen cây ăn quả có múi, trong đó: Bưởi 198 lượt mẫu giống; Cam 78 lượt mẫu giống, Quýt 125 lượt mẫu giống và Chanh 26 lượt mẫu giống. Mục đích nhân giống để phát triển sản xuất và phục tráng bảo tồn các nguồn gen.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.