Đa dạng hình thái của tập đoàn ngô tẻ địa phương thu thập tại tỉnh Lai Châu và Điện Biên

Ở nước ta, các giống ngô địa phương ngày càng giảm diện tích trồng trọt do phát triển các giống ngô lai. Tuy nhiên, các giống ngô địa phương có nhiều tính trạng quý và có giá trị cao trong chọn giống. Một số vùng hiện nay vẫn còn trồng các giống ngô địa phương nên công tác thu thập và đánh giá các giống ngô địa phương cần được tiến hành sớm để bảo tồn và khai thác. Ba mươi mẫu giống ngô tẻ địa phương thu thập tại hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên được mô tả các tính trạng nông sinh học. Kết quả nghiên cứu cho thấy 24 mẫu giống (86,7%) có thời gian sinh trưởng trên 120 ngày. Chiều cao cây trong khoảng từ 161,2 đến 277,0cm. Chiều dài bắp từ 12,7 đến 19,4cm. Đường kính bắp từ 2,87 đến 4,93cm. Số hàng hạt/bắp 9,2 đến 13,2 hàng hạt. Số hạt trên hàng 13,4 đến 34,8 hạt. Hệ số tương đồng của các mẫu giống ngô trong khoảng 0,19 đến 0,43 và được phân làm hai nhóm chính, nhóm 1 bao gồm 6 mẫu giống, nhóm 2 bao gồm 24 mẫu giống còn lại. Tập đoàn ngô tẻ thu tại hai tỉnh Lai Châu và Điện biên có sự đa dạng cao về các đặc điểm nông sinh học có thể sử dụng cho công tác nghiên cứu và chọn tạo giống ngô tẻ tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngô địa phương, đa dạng di truyền, đặc điểm hình thái nông sinh học, mối quan hệ di truyền.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.