Một số nghiên cứu của Việt Nam được Mỹ trao giải thưởng

Tổ chức Duy trì kết nối mạng lưới các học giả trong các trường đại học (LASER PULSE) được Cơ quan hỗ trợ phát triển Quốc tế (USAID), Mỹ (USA) trao quyền lựa chọn để trao giải cho các ý tưởng nghiên cứu của Việt Nam với nhưng yêu tiên như sau:

  1. Ô nhiễm nguồn nước,
  2. Ô nhiễm không khí;
  3. Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

LASER PULSE đã kêu gọi các ý tưởng nghiên cứu trên các phương tiện truyền thông như Facebook, Linked In, Twiter, các trang website chính thức của các trường đại học của Mỹ, các đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và USAID trong vòng 6 tháng. Sau vòng 1 hơn 140 ý tưởng nghiên cứu đã được lựa chọn để đi vào vòng hồ sơ. Sau khi xem xét, 36 ứng viên có đủ hồ sơ theo yêu cầu của LASER PULSE để đưa vào xem xét. Trải qua 3 vòng  sơ tuyển với 27 chuyên gia từ ba chuyên ngành cho ý kiến về các các mặt của từng ứng viên, vòng cuối cùng gồm hội đồng với 7 thành viên xem xét trong 3 tuần để lựa chọn ra 5 ứng viên để trao giải. Tổng số 5 giải thưởng được trao cho các nghiên cứu tại Việt Nam và Mỹ, giải thưởng (1) về “Quản lý và giám sát bằng PM vệ tinh nhằm cải thiện ô nhiễm không khi” được trao cho PGS. TS. Nguyễn Thị Nhất Thanh và nhóm nghiên cứu Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, giải thưởng (2) “Cam kết quản trị tốt tại Việt Nam để giảm thiểu tham nhũng” được trao cho GS TS. Edmund Malesky và nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Duke, Mỹ. Giải thưởng (3) “Tuần hoàn nước phi tập trung như một giải pháp bền vững cho việc trồng cây trong khuôn viên” được trao cho PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hương, và nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội chủ trì, giải thưởng (4) về “Hợp tác giữa các ngành y tế, giáo dục và môi trường để giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí giao thông tới trẻ em” được trao cho GS, TS. BS. Lê Phạm An, Giáo sư danh dự Đại học Queensland, Phó chủ tịch hội Y học gia đình Việt Nam, Giám đốc trung tâm Sức khoẻ Gia đình, Giám đốc Quỹ hỗ trợ đổi mới, và nhóm nghiên cứu Trường Đại học Y Dược thành phố Hỗ Chí Minh, (5) Giải thưởng “Bảo tồn và giới thiệu một số cây trồng chịu mặn tại một số tỉnh duyên hải của Việt Nam” được trao TS. Vũ Đăng Toàn, và nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Tài nguyên Thực vật. Giải thưởng này được trao trong 3 năm từ 2021-2023.

TS. Vũ Đăng Toàn

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.