Đại hội Công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật lần thứ V, nhiệm kỳ 2023- 2028

Ngày 28/12/2022, Công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Đại hội Công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Thị Hiền, UV Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN, UV BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Tham dự Đại hội, về phía khách mời, có các đồng chí Chủ tịch công đoàn của Công đoàn Viện Thổ nhưỡng – Nông hoá,  Công đoàn Viện Bảo vệ thực vật, Công đoàn Viện nghiên cứu Ngô, Công đoàn Viện Môi trường Nông nghiệp, Công đoàn Viện nghiên cứu Rau Quả, Công đoàn Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông, Công đoàn Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương; về phía Trung tâm Tài nguyên thực vật, có đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm; các đồng chí lãnh đạo Trung tâm và toàn thể đoàn viên công đoàn Trung tâm. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm có các đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc; đồng chí Vũ Linh Chi, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc; đồng chí Trần Minh Hà, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tài nguyên thực vật nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ 2023 – 2028, Công đoàn Trung tâm hiện có 06 tổ Công đoàn trực thuộc với tổng số 82 đoàn viên, CNVCLĐ tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, với vai trò chức năng của công đoàn, Công đoàn Trung tâm đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động của phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn, góp phần ổn định tình hình đơn vị. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, phát huy vai trò điều hành của Ban Chấp hành; xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của đoàn viên.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục còn mang nặng hình thức, chậm đổi mới. Chưa hiểu biết hết tâm tư nguyện vọng của một số Công đoàn viên.  Một bộ phận nhỏ CNVCLĐ thiếu ý thức khắc phục khó khăn, chưa nhận thức đúng đắn về tổ chức công đoàn, ít quan tâm đến hoạt động công đoàn, chưa tham gia tích cực vào các phong trào quần chúng. Công tác khen thưởng gương điển hình qua mỗi đợt thi đua của mỗi phong trào còn mang tính hình thức. Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình của một bộ phận công đoàn viên chưa cao, việc vận dụng chỉ thị, nghị quyết của cấp trên vào thực tế của đơn vị còn nhiều hạn chế.

Đồng chí Hoàng Thị Hiền đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trung tâm trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành toàn diện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã đề ra và góp phần quan trọng vào sự phát triển của Trung tâm TNTV nói riêng và Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó đồng chí Hiền đề nghị Công đoàn Trung tâm tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ, Ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động, tổ chức tốt và đẩy mạnh các phong trào thi đua…

Thay mặt Chi uỷ, Ban Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật, đồng chí Lã Tuấn Nghĩa, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Trung tâm thực hiện tốt hơn các phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên để cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Trung tâm được giao phó.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Trung tâm tiếp tục hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người lao động, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi. Hoàn thiện tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, chuyên nghiệp.  Xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết CNVCLĐ của cơ quan. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh, đồng thời đóng góp ý kiến nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ mới (2023 – 2028).

Sau bốn giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 05 đồng chí và bầu ra 07 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Một số hình ảnh Đại hội:

 

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.