Ban Giám đốc

anh sep Nghia Giám đốc:  PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa
Email:        latuannghia@agi.vaas.vn
Điện thoại: (024) 3365.6543
Anh sep Cuong Phó Giám đốc: TS. Phạm Hùng Cương
Email:  phamhungcuongvn@gmail.com
Điện thoại:         (024) 3365.4966
Phó Giám đốc: TS. Vũ Linh Chi
Email: vlinhchi@yahoo.com/vulinhchiprc@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.