Đa dạng di truyền các giống bưởi ở đồng bằng sông Cửu Long dựa trên trình tự ADN mã vạch và dấu phân tử ISSR

Các giống bưởi ở Đồng bằng sông Cửu Long được khảo sát trình tự ADN mã vạch với 3 vùng trình tự ITS, ycf1b, psbK-psbI kết hợp với phân tích đa dạng di truyền bằng dấu phân tử ISSR. Kết quả khảo sát các vùng trình tự cho thấy các giống bưởi trong nghiên cứu tương đối đồng nhất với nhau về mặt di truyền qua phân tích các vùng trình tự ITS, ycf1b, psbK-I. Kết quả PCR với mồi ISSRK2 và ISSR22 đã khuếch đại được 19 băng ADN trong đó có 11 băng đa hình chiếm 57,89% và 8 băng đơn hình chiếm 42,11%. Dấu phân tử ISSRK2 phân biệt được bưởi da xanh với bưởi năm roi và bưởi ruby. Bưởi đường trắng và bưởi thanh kiều có hệ số tương đồng đến 95%. Như vậy dựa trên hai dấu phân tử ISSRK2 và ISSR22 đã cho thấy sự đa hình trong trình tự các giống bưởi nghiên cứu. Điều này cho thấy tiềm năng của dấu phân tử ISSR trong phân tích đa dạng di truyền các giống bưởi, phục vụ cho công tác chọn giống.

Từ khóa: Bưởi, đa dạng di truyền, mã vạch ADN, dấu phân tử ISSR

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.