Kết quả bình tuyển cây đầu dòng giống Quýt Tích Giang

Giống quýt Tích Giang là một trong các giống cây có múi bản địa của Việt Nam, được trồng ở xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Giống có nhiều đặc điểm quý như: sinh trưởng khỏe, năng suất cao, vị ngọt dịu, mùi thơm đặc trưng. Tuy nhiên, do chủ yếu được trồng theo kinh nghiệm và không có sự chọn lọc, phục tráng nên hiện đang suy giảm nghiêm trọng về nên diện tích, năng suất và sản lượng. Để góp phần bảo tồn và phát triển giống quý này, nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng quýt Tích Giang đã được triển khai. Kết quả đã chọn được 7 cây đầu dòng là: QTG04, QTG05, QTG07, QTG08, QTG09, QTG10 và QTG15. Các cây đầu dòng tuyển chọn được có độ tuổi từ 6 – 7 tuổi, sinh trưởng khỏe, khối lượng quả trung bình đạt 123,9 gam; năng suất đạt từ 20,5 – 30,0 kg/cây; độ Brix từ 9,0 – 9,8%; tỷ lệ phần ăn được từ 66,7 – 69,7%, không nghiễm các loại bệnh nguy hiểm là Greening và Tristeza.

Từ khóa: Giống quýt Tích Giang, Cây đầu dòng, Năng suất, Chất lượng.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.