Kết quả phục tráng giống lúa Quế Râu tại Tân Uyên, Lai Châu

Quế Râu là giống lúa địa phương, hiện được trồng tại huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Giống được phục tráng trong 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018. Kết quả đánh giá theo dõi G0 trên đồng ruộng đã lựa chọn 298 dòng để tiếp tục đánh giá các chỉ tiêu trong phòng, từ kết quả đánh giá đã chọn lọc được 40 dòng đạt yêu cầu. Từ 40 dòng G1 có cùng thời gian sinh trưởng là 114 ngày, nhiều tính trạng như chiều dài bông, chiều cao thân, số hạt chắc/cây, khối lượng 1.000 hạt đồng đều, từ đó đã chọn lọc được 14 dòng G1 đạt yêu cầu. Ở thế hệ G2, đã chọn lọc được 10 dòng đạt tiêu chuẩn từ 14 dòng đánh giá ban đầu. Lượng hạt giống từ thí nghiệm chọn dòng và nhân dòng được hỗn lại và đạt khối lượng 300 kg, lượng hạt giống này được xác nhận đạt tiêu chuẩn hạt giống siêu nguyên chủng với mã số SNC.M18.002. 

Từ khóa: Các dòng, phục tráng, Quế Râu.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.