Nghiên cứu thực trạng sản xuất và sự thoái hóa giống Bí xanh thơm bản địa tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu thực trạng sản xuất bí xanh thơm bản địa tại huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn nhằm đánh giá tình hình sản xuất và nghiên cứu sự thoái hóa giống ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng của bí xanh thơm bản địa đặc sản tại địa phương. Phương pháp nghiên cứu dựa trên các nguồn số liệu thứ cấp của huyện và kết quả điều tra nông hộ với tổng số hộ điều tra là 200. Kết quả nghiên cứu cho thấy diện tích trồng bí xanh thơm tại huyện Ba Bể tăng mạnh trong những năm gần đây, được trồng ở 16 xã trong huyện. Tuy nhiên, diện tích trồng bí xanh thơm vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu cây trồng toàn huyện. Giống bí xanh thơm hiện nay tại huyện Ba Bể đang bị thoái hóa mạnh, có sự phân ly rõ rệt. Chính vì vậy, sự thoái hóa của giống đã làm ảnh hưởng tới chất lượng và giảm mùi thơm đặc trưng của giống bí thơm bản địa này.

Từ khóa: Bí xanh thơm; Ba Bể; Tình hình sản xuất; Sự phân bố; Thoái hóa giống

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.