Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng, Phó phòng Tổ chức, Hành chính

Ngày 17 tháng 08 năm 2016, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính và Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính.

  1. Quyết định số 568/QĐ-TTTN-TCCB, ngày 09/8/2016 về việc Bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Minh Hà, Chuyên viên, Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính giữ chức Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật từ ngày 09/8/2016.

bo-nhiem-truong-pho-phong-tchc

Giám đốc Lã Tuấn Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng TCHC

  1. Quyết định số 596/QĐ-TTTN-TCCB, ngày 12/8/2016 về việc Điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Xuân Trường, Nghiên cứu viên Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Phó trưởng phòng Tổ chức, Hành chính thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật từ ngày 15/8/2016.

Giám đốc Lã Tuấn Nghĩa trao quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng TCHC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.