Phát triển và chọn lọc các dòng ngô trái cây giàu anthocyanin

Nghiên cứu này tiến hành nhằm phát triển và chọn lọc dòng ngô trái cây giàu anthocyanin ưu tú phục vụ chương trình chọn giống ngô trái cây ưu thế lai ăn tươi không qua chế biến. Hai chiến lược phát triển dòng được áp dụng gồm (i) lai trở lại giữa ngô nếp tím và ngô ngọt trắng và (ii) chọn lọc hỗn hợp ở quần thể F2 từ phép lai ngô nếp tím với ngô ngọt vàng dựa trên chỉ thị hình thái hạt màu tím đậm và nhăn nheo. Kết quả đã chọn được 02 dòng ưu tú gồm UV10 từ chiến lược 1 và dòng TD05 chọn từ chiến lược 2. Hai dòng này mỏng vỏ, trong đó UV10 đạt 35,2µm và TD05 đạt 31,4µm, độ ngọt cao với chỉ số độ ngọt Brix của UV10 đạt 17,4% và TD05 đạt 22,5%; giàu anthocyanin trong đó UV10 đạt 139,9 mg/100g và TD05 đạt 136,9 mg/100g hạt. Các tổ hợp lai (THL) ngô trái cây giàu anthocyanin có thể được tạo ra từ phép lai giữa dòng thuần ngô ngọt tím với dòng ngô ngọt trắng hoặc vàng. Màu tím ở vỏ hạt là tính trạng trội và được di truyền từ dòng ngọt tím sang tất cả thế hệ F1. Năng suất bắp tươi và chất lượng của các THL tương đương với giống ngô ngọt vàng SW1011, vượt trội so với ngô nếp tím Fancy111, cho thấy tiềm năng thương mại hoá.
Từ khoá: Ngô trái cây, anthocyanin, triển vọng, UV10, TD05.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.