Bảo tồn và Phát triển nguồn gen thực vật tại Ngân hàng gen cây trồng quốc gia năm 2012

      Năm 2012, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã thu thập nguồn gen phổ biến trong sản xuất tại Đồng bằng sông Cửu Long, kết quả thu được 101 nguồn gen: lúa 46, đậu đỗ: 6 nguồn gen, cây có củ 37 nguồn gen, rau, gia vị 12 nguồn gen.

Đã và đang lưu giữ an toàn gần 27.000 nguồn gen hiện có trong hệ thống Ngân hàng gen thực vật Quốc gia. Trên 2000 nguồn gen được nhân mới đảm bảo tiêu chuẩn lưu giữ Ngân hàng gen.

Đã tiếp tục đánh giá ban đầu cho 433 nguồn gen gồm hoà thảo: 105 nguuồn gen, đậu đỗ 101 nguồn gen, rau và gia vị 117 nguồn gen, mướp 110 nguồn gen, tai các cơ quan mạng lưới là 500 nguồn gen. Các nguồn gen được tư liệu hóa để giới thiệu sử dụng trong nghiên cứu, chọn tạo giống hoặc trực tiếp mở rộng sản xuất.

Đã đánh giá chi tiết tính kháng Rầy 25 nguồn gen, Bạc lá và khô vằn 25 nguồn gen, tính kháng các điều kiện hạn 50 nguồn gen lúa, 50 nguồn gen đậu tương, 80 nguồn gen đậu xanh. Đánh giá chất lượng nông sản 150 nguồn gen lúa.

Đã duy trì, phát triển được những điểm bảo tồn on-farm thiết lập từ các năm trước theo thứ tự ưu tiên: bảo tồn TNTV vườn gia đình tại Nam Định, Ninh Bình, Hoà Bình, bảo tồn đa dạng nguồn gen cây Nhãn tại Hưng Yên, cây có múi tại Hà Nội, khoai mỡ Lạng Sơn.

Thiết lập và xây dựng được mạng lưới bảo tồn on-farm để bảo tồn hiệu quả, thông qua khai thác và sử dụng, quỹ gen các cây trồng bản địa có giá trị đang có nguy cơ bị xói mòn.

Trang Web và cơ sở dữ liệu về Tài nguyên di truyền thực vật nông nghiệp Quốc gia được tiếp tục hoàn thiện, quản lý tốt, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và dễ dàng tiếp cận đối với mọi đối tượng sử dụng.

Đã tư vấn chuyển giao miễn phí 964 lượt nguồn gen cho các cá nhân, cơ quan bao gồm: 795 mẫu nguồn gen lúa; 31 mẫu nguồn gen ngũ cốc; 133 mẫu nguồn gen cây họ đậu; 5 mẫu nguồn gen rau và những thông tin liên quan.

Năng lực quản lý các tập đoàn quỹ gen cây trồng Quốc gia và nhận thức xã hội về Tài nguyên di truyền thực vật được tăng cường thông qua việc thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền và tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ khoa học trực tiếp quản lý các tập đoàn quỹ gen cây trồng Quốc gia.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

Lê Khả Tường & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.