Xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh trong công tác bảo tồn tài nguyên thực vật giai đoạn 2011-2014

Tư liệu hóa và thông tin thúc đẩy khai thác sử dụng nguồn gen với hạt nhân là hệ cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và tin cậy là một trong 4 nhiệm vụ cơ bản của công tác bảo tồn và khai thác sử dụng bền vững tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp. Trong đó xây dựng một cơ sở dữ liệu hình ảnh đặc tả nguồn gen là một yêu cầu không thể thiếu. Cơ sở dữ liệu hình ảnh góp phần quan trọng trong việc nhận diện nguồn gen, đối chứng với cơ sở dữ liệu mô tả đánh giá hình thái nông sinh học nguồn gen trên đồng ruộng qua các năm; gia tăng chất lượng thông tin thúc đẩy khai thác sử dụng nguồn gen qua in ấn và xuất bản.

Trong giai đoạn 2011-2014, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã xây dựng cơ sở dữ liệu hình ảnh của 4 nhóm cây trồng chính như: Hòa thảo, Đậu đỗ, Rau – gia vị và nhóm cây có củ. Cụ thể:

– Xây dựng được 41 bảng tiêu chí chụp ảnh cho 41 tập đoàn của 4 Nhóm cây trồng cơ bản: Nhóm Hòa thảo, Nhóm Rau – gia vị, Nhóm Đậu đỗ, Nhóm Cây có củ;

– Chụp 24.451 ảnh đặc tả của 3.598 nguồn gen cây (35 tập đoàn) thuộc 4 nhóm cây trồng cơ bản;- Xây dựng được phần mềm chuyên dụng để quản lý ảnh đặc điểm nguồn gen cây trồng;

– Quản lý bằng phần mềm “Quản lý ảnh đặc điểm nguồn gen cây trồng” hình ảnh mẫu gốc của 6.250 nguồn gen; 24.451 ảnh của 3.598 nguồn gen/ 35 tập đoàn/ 4 nhóm cây trồng cơ bản.

Xem bài báo chi tiết tại đây

Nguyễn Tiến Hưng, Vũ Đình Tú & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.