Nghiên cứu phát triển sản xuất đậu xanh tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

     Đậu xanh là cây thực phẩm truyền thống có giá trị dinh dưỡng cao, thích hợp với hầu hết các loại đất của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đậu xanh được trồng ở hầu hết các xã trong huyện với quy mô 1.200 ha/ năm. Giống địa phương năng suất thấp và chưa có quy trình canh tác là hạn chế chủ yếu trong sản xuất đậu xanh ở huyện Nam Đàn. Do đó nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất, tuyển chọn giống đậu xanh có tiềm năng năng suất cao, thích ứng rộng kết hợp với xây dựng mô hình trình diễn là một giải pháp quan trọng để nhân rộng và phát triển sản xuất đậu xanh đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Nam Đàn. Định hướng này cũng chính là một chủ trương lớn trong công tác luân canh, tăng vụ, cải tạo và làm tốt đất ở huyện Nam Đàn những năm tới.

3 giống đậu xanh có triển vọng bao gồm: VN93-1, V123 và ĐX208 được sử dụng trong các thí nghiệm để so sánh với giống đậu xanh địa phương Nam Đàn. Kết quả nghiên cứu cho thấy: giống đậu xanh ĐX208 được đánh giá là có khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu khá trong điều kiện xã Nam Thượng, huyện Nam Đàn đồng thời cho năng suất cao với 1,91 tấn/ha, tăng trên 60% so với giống đối chứng địa phương. Mô hình giống đậu xanh ĐX208 tại các xã Nam Thượng, Nam Lộc và Nam Tân đạt giá trị trung bình về năng suất thực thu, tổng thu nhập, lãi thuần và tỷ suất lãi cao hơn đáng kể so với đối chứng, tương ứng với 1,93 tấn/ha, 57,9 triệu đồng/ha, 31,0 triệu đồng/ha và 2,15 lần. Sự thành công của mô hình đậu xanh ĐX208 tại Nam Đàn đã mở ra cơ hội phát triển cây đậu xanh đạt hiệu quả kinh tế cao tại huyện Nam Đàn và các địa phương khác có điều kiện tương tự ở Nghệ An.

Xem bài báo chi tiết tại đây

PGS. TS. Lê Khả Tường, ThS. Nguyễn Trọng Dũng, ThS. Lưu Quang Huy

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.