Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số nguồn gen kê chân vịt (Eleusine coracana (L.) Gaertn) tại Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

     Kê Chân vịt là cây lương thực có hạt có nguồn gốc Ấn độ và Đông Phi châu. Trên thế giới, kê chân vịt là cây lương thực thích ứng với vùng nông nghiệp nước trời ở châu Á và châu Phi. Ở Việt Nam, kê là cây lương thực truyền thống phân bố ở khắp các vùng. Sử dụng những giống kê địa phương đã bị lẫn tạp, hạn chế về khả năng thích ứng với điều kiện khô hạn, nhiệt độ cao đang là nguyên nhân làm giảm năng suất và hiệu quả canh tác kê.

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm nông sinh học tập đoàn kê chân vịt, qua đó xác định những nguồn vật liệu chống chịu với điều kiện môi trường bất thuận, có giá trị nông sinh học và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương là một giải pháp quan trọng ứng phó với biến đổi khí hậu đang diễn ra ở nước ta hiện nay.

Trên cơ sở khảo sát chiều cao cây và mức độ phân nhánh trong 2 năm từ 2013-2014, tập đoàn kê chân vịt gồm 48 mẫu giống tại Trung tâm Tài nguyên thực vật đã được phân thành 4 nhóm khác nhau là: cao cây – nhiều nhánh, cao cây – ít nhánh, thấp cây -nhiều nhánh và thấp cây – ít nhánh, tương ứng với số lượng mẫu giống trong tập đoàn là 1, 37, 1 và 9 mẫu giống.

Dựa vào sự kết hợp đồng thời 2 tính trạng số lá và chiều rộng phiến lá, tập đoàn đã được phân thành 4 nhóm giống: nhiều lá – phiến rộng, nhiều lá – phiến hẹp, ít lá – phiến rộng và ít lá – phiến hẹp, tương ứng với số lượng mẫu giống trong tập đoàn là 7, 5, 11 và 25 mẫu giống. Với sự kết hợp đồng thời của 2 tính trạng độ nghiêng thân và thời gian gieo đến trỗ, đã chia tập đoàn thành 2 nhóm giống: cây đứng thắng – gieo đến trỗ ngắn, cây đứng thẳng – gieo đến trỗ dài, tương ứng với số lượng mẫu giống trong tập đoàn là 25 và 23 mẫu giống.

Dựa vào sự kết hợp đồng thời của 2 tính trạng số gié/bông và khối lượng nghìn hạt, tập đoàn được phân thành 4 nhóm giống: Nhiều gié – khối lượng hạt lớn, nhiều gié – khối lượng hạt bé, ít gié – khối lượng hạt lớn và ít gié – khối lượng hạt bé, tương ứng với số lượng mẫu giống trong tập đoàn là 4, 31, 1 và 12 mẫu giống.

Trên cơ sở tổng hợp các yếu tố cấu thành năng suất, 9 giống kê với năng suất từ 3240-5620 kg/ha, tăng >25% so với đối chứng đã được xác định là nguồn vật liệu quan trọng cho công tác nghiên cứu, khai thác và phát triển cây kê ở nước ta.

Xem bài báo chi tiết tại đây

PGS.TS. Lê Khả Tường, ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Nguyễn Thị Hà Thu

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.