Đặc điểm nảy mầm của một số loài chuối hoang dại và ảnh hưởng của điều kiện bảo quản tới khả năng nảy mầm của loài musa balbisiana

Chuối là cây lương thực và thực phẩm quan trọng trên thế giới. Sử dụng loài chuối hoang dại làm bố mẹ trong các cặp lai có thể giúp cho tạo giống chuối mới được cải thiện về khả năng kháng sâu bệnh hại, các đặc điểm nông sinh học quan trọng như năng suất và chống chịu lạnh, chịu hạn. Mục tiêu xem xét đặc điểm nảy mầm của các loài chuối hoang dại và ảnh hưởng của điều kiện bảo quản tới khả năng nảy mầm của loài chuối Musa balbisiana. Kết quả cho thấy, các mẫu hạt của loài chuối Musa balbisiana có tỷ lệ nảy mầm lên tới 27.53% cao hơn các loài M. acuminata (đạt 9.43%), M. itinerans (đạt 12.67%) và các mẫu M. paracoccinea (0%). Ở điều kiện bảo quản hạt bằng silicagel với nhiệt độ phòng 25oC và độ ẩm 15.5% RH của loài Musa balbisiana cho tỷ lệ nảy mầm đạt 45,33% (VTN858) trong khi cũng các mẫu đó bảo quản trong tủ lạnh tại điều kiện 4oC và độ ẩm 19,5% RH chỉ đạt 6,67% (VTN858).

Từ khóa: Loài chuối hoang dại, độ ẩm, nhiệt độ, bảo quản, tỷ lệ nảy mầm

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.