Hội nghị “Rà soát các kỹ thuật trong bảo tồn nguồn gen cây trồng”

Bảo tồn và khai thác nguồn gen thực vật nông nghiệp có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống của con người trên toàn thế giới cũng như ở nước ta. Việc bảo tồn, khai thác tài nguyên thực vật nông nghiệp đã và đang trở nên cấp bách đối với toàn nhân loại cũng như ở Việt Nam. Tài nguyên di truyền thực vật của nước ta đã và đang bị xói mòn nghiêm trọng do các tác động khác nhau của con người, và do những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, của suy thoái môi trường. Ước tính có đến 80% các giống cây trồng địa phương đã không còn tồn tại trong sản xuất, và con số các loài cây bị đe dọa vẫn không ngừng tăng. Trong khi đó nhu cầu khai thác, sử dụng tài nguyên di truyền thực vật để ổn định năng suất cây trồng, đảm bảo an ninh lương thực, tăng cường sức canh tranh của nông sản hàng hóa và phát triển kinh tế, xã hội bền vững ngày càng gia tăng. Do đó, nhiệm vụ Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp góp phần quan trọng và mục tiêu phát triển kinh tế và lưu giữ nguồn gen thực vật nông nghiệp góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội bền vũng của dân tộc hiện tại và mang ý nghĩa chiến lược.

Thực hiện nội dung của Nhiệm vụ: “Bảo tồn nguồn gen thực vật Nông nghiệp”, ngày 07/10/2022, Trung tâm Tài nguyên thực vật đã tổ chức Hội nghị: “Rà soát các kỹ thuật trong bảo tồn nguồn gen cây trồng”. Tới dự Hội nghị: về phía Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ NN& PTNT có Ông TS. Nguyễn Quang Tin Phó vụ trưởng, Ông TS. Đỗ Xuân Lân chuyên viên; về phía các chuyên gia có: GS.VS.TSKH Trần Đình Long, Thành viên Ban điều hành Quỹ Gen Quốc Gia, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam; GS.TS Vũ Mạnh Hải nguyên PGĐ Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, nguyên GĐ Trung tâm Tài nguyên thực vật, Hội giống Cây trồng Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Huệ nguyên PGĐ Trung tâm Tài nguyên thực vật, Hội giống Cây trồng Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Tấn Hinh, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và MT, Hội giống cây trồng Việt Nam, TS. Phạm Đồng Quảng, nguyên Phó Cục trưởng Cục trồng trọt, Hội giống cây trồng Việt Nam; PGS.TS Vũ Thị Thu Hiền, Trưởng Bộ môn Chọn tạo giống, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, các ông bà thuộc các đơn vị thành viên hệ thống bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật và toàn bộ cán bộ viên chức người lao động thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật.

Hội nghị được tổ chức với chủ đề rà soát các kỹ thuật trong bảo tồn nguồn gen cây trồng gồm có 11 báo cáo do các chuyên gia thuộc Trung tâm Tài nguyên thực vật và hệ thống mạng lưới bảo tồn tài nguyên thực vật trình bày.

Một số hình ảnh Hội nghị

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.