Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo Kết quả thi tuyển vòng 1

Xem chi tiết: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.