Ngân hàng gen Hạt giống

Ngân hàng gen hạt giống hiện đang lưu giữ 16.791 giống của 85 loài cây trồng có hạt…

Hình thức lưu giữ:
Lưu giữ ex-situ quỹ gen của các loài cây có hạt  giống dễ tính (hạt giống Othordox)

Đối tượng:
Cây có hạt giống Othordox

Phương pháp:
Lưu giữ hạt giống các nguồn gen trong hệ thống kho lạnh

Đặc điểm của phương pháp:
Hạt giống được làm khô ở điều kiện đặc biệt và lưu giữ trong kho lạnh bảo quản nguồn gen ở các chế độ:
– Dài hạn: Nhiệt độ -100C, Ẩm độ 40%, lưu giữ nguồn gen 50 năm
– Trung hạn: Nhiệt độ 40C, Ẩm độ 45%, lưu giữ nguồn gen 25 – 30 năm
– Ngắn hạn: Nhiệt độ 150C, Ẩm độ 60 – 65%, lưu giữ nguồn gen 3-5 năm
Sau thời hạn đó phải nhân lại để đảm bảo chất lượng và trẻ hoá nguồn gen đang lưu giữ. Tuy nhiên trong điều kiện trang thiết bị hiện tại ở Ngân hàng gen quốc gia, việc nhân lại nguồn gen được tiến hành sau khi lưu giữ 7 – 10 năm (đối với chế độ bảo quản dài hạn), 5-7 năm (đối với chế độ bảo quản trung hạn).
Ưu điểm:
Phương pháp lưu giữ này cho phép giữ nguyên trạng đặc tính di truyền của nguồn gen
Nhược điểm:
Nguồn gen không tiến hoá trong tự nhiên.
Số lượng nguồn gen đang được lưu giữ: 16.791 giống của 85 loài cây trồng có hạt.

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.