Dự án “Xây dựng Hệ thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng toàn cầu (GIAHS)”

  1. 1. Mục tiêu tổng thể

Mục tiêu lâu dài của dự án là xác định và bảo tồn hệ thống canh tác truyền thống ở cao nguyên đá Đồng Văn và các cảnh quan nông nghiệp độc đáo, đa dạng sinh học nông nghiệp và hệ thống tri thức canh tác truyền thống tại đây, thông qua thiết lập một chương trình dài hạn nhằm bảo tồn động, quản lý bền vững và đẩy mạnh phát triển hệ thống canh tác này. Nhưng phải đảm bảo phát triển được kinh tế và đời sống của địa phương.

  1. Mục tiêu cụ thể

– Sự công nhận của quốc gia và nhận thức được nâng lên thông qua cải thiện sự hiểu biết ở tất cả các cấp về: các mối đe dọa mà các hệ thống nông nghiệp phải đối mặt; về tầm quan trọng toàn cầu của chúng và những lợi ích mà chúng đem lại.

– Phát triển một kế hoạch hành động nhằm mục đích bảo tồn và phát huy đa dạng sinh học nông nghiệp; duy trì hệ sinh thái nông nghiệp truyền thống và thực hành; các tổ chức cộng đồng và các tổ chức hỗ trợ cần tham gia hoạt động, hiệu quả đóng góp vào phúc lợi của cư dân sinh sống tại khu vực Công viên địa chất.

  1. Các sản phẩm dự kiến

– Một báo cáo về hệ thống canh tác nông nghiệp trên nương đá độc đáo của dân bản địa tại Công viên địa chất  Đồng Văn theo mẫu quy định của GIAHS.

– Một đề xuất dự án về bảo tồn động hệ thống di sản nông nghiệp quan trọng thế giới tại Cao nguyên đá Đồng Văn

  1. Nội dung của dự án

Khảo sát thực tế Hệ canh tác nông nghiệp tại cao nguyên đá Đồng văn, Hà Giang. Tham vấn ý kiến của các cơ quan của tỉnh Hà Giang, huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Tham vấn ý kiến chuyên gia Việt Nam, quốc tế của FAO theo 5 tiêu chí để xác định và công nhận GIAHS do FAO đề ra. Tổ chức Hội thảo để xác định và đưa Hệ canh tác nông nghiệp tại cao nguyên đá Đồng Văn vào GIAHS. Xây dựng đề xuất công nhận cấp quốc gia và thế giới Hệ canh tác này thuộc GIAHS cũng như kế hoạch bảo tồn động trong khuôn khổ hỗ trợ của FAO.

Dự án bao gồm các  hoạt động chính như sau:

4.1 Các hoạt động của dự án.

Hoạt động 1: Sơ bộ tư vấn kỹ thuật: Dưới sự hướng dẫn kỹ thuật bởi một chuyên gia tư vấn quốc gia được tuyển dụng bởi FAO, phối hợp với các lãnh đạo địa phương của các tỉnh Hà Giang, bốn huyện và Ban quản lý cao nguyên đá Đồng Văn sẽ xác định vùng cho việc thiết lập khu bảo tồn GIAHS, khu vực trình diễn và chuẩn bị cho các hội thảo.

Hoạt động 2: Hội thảo thứ nhất : Hệ thống canh tác nông nghiệp tại cao nguyên đá Đồng Văn

Hoạt động 3: Hội thảo thứ hai:  Bảo tồn động hệ thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng toàn cầu tại cao nguyên đá Đồng Văn

Hoạt động 4: Xây dựng dự án GIAHS để bảo tồn động hệ thống nông nghiệp tại cao nguyên đá Đồng Văn.

4.2. Thời gian thực hiện dự án

Thời gian thực hiện dự án từ ngày 01tháng 4 đến ngày 30 tháng 6 năm 2015.

  1. Cơ quan chủ quản Dự án

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  1. Cơ quan đề xuất và thực hiện Dự án

Trung tâm Tài nguyên thực vật, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

One thought on “Dự án “Xây dựng Hệ thống di sản nông nghiệp có tầm quan trọng toàn cầu (GIAHS)”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.