Kết quả đánh giá chọn lọc G0 của giống lúa nếp bắc Hải Hậu Nam Định và quế râu Tân Uyên Lai Châu vụ mùa năm 2016

       Nguồn gen lúa Nếp Bắc thu thập tại xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định số đăng ký T.22729; nguồn gen Quế râu được thu thập tại xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, số đăng ký T.22730, cả hai giống lúa hiện đang được lưu giữ tại Ngân hàng gen cây trồng quốc gia.

       Lúa Nếp Bắc Hải Hậu được trồng rất phổ biến tại các tỉnh thuộc ĐBSH đặc biệt là các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, thích nghi với điều kiện canh tác tại ĐBSH, đặc biệt chất lượng gạo thơm nhẹ dẻo ngon. Hiện nay, giống Nếp Bắc được trồng trong vụ Mùa  với diện tích 80-120 ha tại huyện Hải Hậu, Nam Định. Lúa Quế râu là giống lúa đặc sản cổ truyền của đồng bào dân tộc tỉnh Lai Châu,  hiện còn trồng tại huyện Tân Uyên Lai Châu diện tích 10-15 ha/vụ/năm với chất lượng mềm cơm, đậm và thơm. Tuy nhiên do canh tác lâu ngày không có sự chọn lọc phục tráng, không được đầu tư nghiên cứu về kỹ thuật canh tác nên năng suất và chất lượng của giống Nếp Bắc và Quế râu bị giảm thấp. Với mục tiêu khai thác, phát triển nguồn gen lúa đặc sản Nếp Bắc Hải Hậu Nam Định và Quế râu Tân Uyên Lai Châu, nghiên cứu đánh giá 270 dòng của giống lúa Nếp Bắc đã lựa chọn được 37 dòng G0 đạt yêu cầu tiếp tục đánh giá ở G1. Kết quả chọn lọc và đánh giá 298 dòng G0 của giống lúa Quế râu đã lựa chọn được 40 dòng đạt yêu cầu để tiếp tục đánh giá ở vụ tiếp theo.

Chi tiết: xem tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *