Tác động của phân bón đến năng suất giống lúa mùa phục tráng nàng quớt đỏ (nàng keo) tại Cầu Ngang, Trà Vinh

       Nàng Quớt đỏ là giống lúa Mùa địa phương của tỉnh Trà Vinh, đã được Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long phục tráng. Với mục tiêu làm tăng năng suất và nâng cao hiệu quả kinh tế thì việc tìm ra mức phân bón tốt nhất là một trong những yếu tố quan trọng nhằm giúp nông dân tiết kiệm chi phí đầu tư là hết sức cần thiết. Tí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 6 công thức phân bón và 3 lần lặp lại. Kết quả nghiên cứu cho thấy với mức phân bón 60 kg N – 30 kg P2O5 – 00 K2O cho năng suất ổn định so với các nghiệm thức còn lại.
       Từ khóa: Nàng Quớt đỏ, lúa Mùa, phân bón, năng suất

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *