Đặc tính hình thái thực vật của cây nhãn không hạt được phát hiện tại tỉnh Sóc Trăng

       Đề tài tp trung nghiên cu các đặc đim hình thái ca cá thnhãn không hđược phát hin năm 2017 Long Phú, Sóc Trăng, so sánh vi cá thnhãn Long đối chng có cùng độ tui, ssinh trưởng và điu kin chăm sóc. Mu lá, hoa, trái được thu thp hoàn toàn ngu nhiên xung quanh tán vi dung lượng mu n=30, được mô ttheo phương pháp ca IPGRI (1999). Kết quả cho thy nhãn không ht và nhãn Long có stương đồng ở đa scác đặc trưng hình thái thân cành, lá, hoa, trái. Skhác bit cơ bn vhình tháí so vi nhãn Long bình thường bao gm: slá chét ít hơn (6,50 so vi 7,87); chiu dài và chiu rng lá chét nhhơn (8,17 cm và 3,53 cm so vi 10,3 cm và 4,39 cm); chiu dài phát hoa ngn hơn (18,7 cm so vi 28,0 cm), chiu rng phát hoa nhhơn (10,0 so vi 17,3 cm); scánh hoa ít hơn (2,8 so vi 4,9) vi chiu dài và chiu rng cánh hoa nhhơn (3,28 cm và 1,48 mm so vi 3,94 mm và 1,87 mm); chiu cao và đường kính trái nhhơn (18,7 cm và 18,8 mm so vi 26,4 mm và 29,1 mm); độ brix thp hơn (18,1 so vi 23,1); khi lượng trái nhỏ hơn (4,17 g so vi 14,57 g); khi lượng ht, mài nhhơn (0,06 g so vi 3,70 g); tltht trái ln hơn (70,5% so vi 60,1%) so vi nhãn Long đối chng. Nhãn không ht hoàn toàn không có ht chc, chcó 8,2% ht tiêu, khác bit vi nhãn Long có 98,5% ht chc và 1,5% ht tiêu.
       Tkhoá: Nhãn, không ht, hình thái thc vt, Sóc Trăng.

Xem chi tiết : tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *