Tập huấn về nhân giống, mô tả đánh giá nguồn gen lúa

   Để việc bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật có ý nghĩa, ngoài việc nhân giống phục vụ công tác lưu giữ nguồn gen thì nguồn gen cần được mô tả, đánh giá, tư liệu hóa chính xác và đầy đủ. Chỉ khi đó, nguồn gen mới có thể được khai thác, sử dụng hiệu quả, nhất là trong tương lai. Nhằm nâng cao hiệu quả của công tác nhân giống, mô tả đánh giá nguồn gen lúa, từ ngày 26-27 tháng 11 năm 2015, Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức lớp tập huấn về Nhân giống, mô tả đánh giá nguồn gen lúa.

     Lớp tập huấn này nằm trong khuôn khổ Dự án “Đánh giá các đặc điểm nông học nguồn gen lúa cạn gạo mầu nhằm khuyến khích sử dụng ở Việt Nam” hợp tác giữa Trung tâm Tài nguyên thực vật và Mạng lưới sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và lương thực châu Á (AFACI). Tham dự lớp tập huấn có ông Lee Myung Chul, chuyên gia của Mạng lưới sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và lương thực châu Á; ông Bùi Quang Đãng, Trưởng Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;  ông Phạm Hùng Cương, Phó Giám đốc Trung tâm; các ông bà trưởng phó các đơn vị cùng 30 học viên đến từ các đơn vị trong Trung tâm.

Các học viên tham dự lớp tập huấn

    Tại khóa tập huấn, các học viên đã được các chuyên gia giới thiệu về kết quả nhân giống, mô tả đánh giá nguồn gen lúa ở Việt Nam nói chung và nguồn gen lúa cạn nói riêng, được hướng dẫn kỹ thuật nhân giống, mô tả nguồn gen lúa. Bên cạnh đó, các học viên còn được TS. Lee Myung Chul giới thiệu về phương pháp mô tả, đánh giá, phân tích nguồn gen lúa, từ đó tìm ra các nguồn gen kháng bệnh và các điều kiện chống chịu khác nhằm phục vụ công tác tạo giống lúa tại Hàn Quốc.

     Lớp tập huấn đã góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ của Trung tâm để quản lý hiệu quả các tập đoàn  quỹ gen cây trồng đặc biệt là nguồn gen cây lúa, đồng thời cung cấp cho các cán bộ làm công tác bảo tồn những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao chất lượng của nhiệm vụ Bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật phục vụ mục tiêu lương thực và nông nghiệp.

PRC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *