Ban Giám đốc

anh sep Nghia Giám đốc:  PGS.TS. Lã Tuấn Nghĩa
Email:        latuannghia@agi.vaas.vn
Điện thoại: (024) 3365.6543
anh sep Tuong Phó Giám đốc:  PGS.TS. Lê Khả Tường
Email:  lekhatuong59@yahoo.com.vn
Điện thoại:          (024) 3365.6543
Anh sep Cuong Phó Giám đốc: TS. Phạm Hùng Cương
Email:  phamhungcuongvn@gmail.com
Điện thoại:         (024) 3365.4966
Phó Giám đốc: TS. Vũ Linh Chi
Email: vlinhchi@yahoo.com/vulinhchiprc@gmail.com

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *