Các giải pháp hỗ trợ cho hoạt động bảo tồn trên đồng ruộng của nông dân

Giải pháp chính sách

Các vấn đề về chính sách liên quan đến  hỗ trợ cho sản xuất các giống địa phương của  nhóm cây mục tiêu phải được xem xét ở cấp quốc gia. Hoạt động bảo tồn phải được gắn với chương trình hoạt động của Trung tâm khuyến nông Quốc gia. Sự thay đổi về chính sách đầu tư, thể chế về giống cây trồng, là những vấn đề đặc biệt cần được quan tâm thống nhất từ trung ương đến địa phương. Phải có sự nhất trí từ Bộ NN & PTNT, Sở TN & MT, Phòng NN &PTNT huyện và cấp lãnh đạo xã về kế hoạch bảo tồn tại các vùng có nguồn gen mục tiêu.

Giải pháp thu thập và tư liệu hoá kiến thức về  bảo tồn và sử dụng tài nguyên cây trồng

Thu thập, tư liệu hoá tri thức truyền thống(TK) cho phép hiểu biết tốt hơn, khi nào và bằng cách nào người nông dân đã duy trì các giống truyền thống, để định hướng lại các chương trình chọn tạo giống và đánh giá lại hoạt động của các ngành nghiên cứu và sản xuất giống theo hệ thống nhà nước (chính thức). Trước tình hình các giống cải tiến đang thay thế nhanh các giống truyền thống thì những nghiên cứu về công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch cho các giống truyền thống là cần thiết. Trong lĩnh vực này phương pháp cùng tham gia, đặc biệt là mối quan hệ giữa nông dân, cộng đồng và các nhà khoa học cần được tăng cường thông qua các tổ chức quần chúng như Hội nông dân, Hội làm vườn…

Giải pháp phổ biến kiến thức

Phổ biến kiến thức tập trung vào những vấn đề nông dân quan tâm cho duy trì đa dạng sinh học. Việc phổ biến kiến thức bao gồm: tập huấn, đào tạo, trao đổi những kiến thức của nông dân cũng như của các nhà nghiên cứu, giáo dục về canh tác nông nghiệp truyền thống. Trong lĩnh vực này mạng lưới khuyến nông phải là chủ đạo để có thể đáp ứng những yêu cầu cần thiết của nông dân trong lĩnh vực này.

Giải pháp tạo lợi ích kinh tế

Trong lĩnh vực kinh tế hai vấn đề cần quan tâm để khích lệ nông dân là hỗ trợ vốn và tạo quĩ uỷ thác cho những nông dân, cộng đồng sản xuất giống cây, con truyền thống.

Đặc biệt cần  hỗ trợ cho hệ thống sản xuất giống tại cộng đồng bằng việc ghi nhận tầm quan trọng của hệ thống sản xuất và phân phối giống của các giống cây, con truyền thống. Qua đó tìm biện pháp hỗ trợ công tác nhân và bảo quản giống tại địa phương như khuyến khích trao đổi giống trong và ngoài cộng đồng, thậm chí cho phép hạt và cây giống địa phương đi vào thị trường giống của quốc gia

 

PGS. TS. Nguyễn Thị Ngọc Huệ

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *