Kết quả đánh giá và tuyển chọn một số giống đậu tương triển vọng năm 2009-2010

      Đậu tương (Glycine max (L.) Merill) còn gọi là đậu nành thuộc họ Đậu (Fabaceace) là một trong những cây trồng có lịch sử lâu đời, có vai trò quan trọng trong hệ thống canh tác của Việt Nam. Đậu tương là cây trồng có giá trị nhiều mặt: cung cấp protein, dầu thực vật cho con người, làm thức ăn chăn nuôi, là nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp, là cây trồng cải tạo đất.
Ở nước ta, do tố độ đô thị hóa và công nghiệp hóa cao nên diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, vì thế hạn chế diện tích đất canh tác và việc tăng vụ chỉ đến mức giới hạn nhất định, trong khi đó nhu cầu về đậu tương ngày càng tăng. Hàng năm sản xuất đậu tương ở Việt Nam mới đạt khoảng 300.000 tấn, đáp ứng 15% nhu cầu, vẫn phải phụ thuộc vào nguồn đậu tương nhập khẩu, kim ngạch nhập khẩu đậu tương sẽ cân bằng kim ngạch xuất khẩu gạo (Mai Quang Vinh, 2007).
Để góp phần có nhanh bộ giống đa dạng phục vụ sản xuất, công tác đánh giá tuyển chọn những dòng giống đậu tương tốt từ nguồn vật liệu thu thập trong và ngoài nước có vai trò đáng kể, khi công tác chọn tạo giống chưa đáp ứng được nhu cầu đòi hỏi của sản xuất. Chính vì vậy, với mục đích tuyển chọn ra một số giống đậu tương sinh trưởng, phát triển tốt và có khả năng chống chịu sâu bệnh phục vụ sản xuất, chúng tôi đã tiến hành đánh giá và tuyển chọn giống đậu tương triển vọng từ tập đoàn đang lưu giữ tại Trung tâm Tài nguyên thực vật, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội trong 2 năm 2009-2010.
Tập đoàn đậu tương gồm 88 mẫu giống hiện đạng lưu giữ tại Ngân hàng gen cây trồng Quốc gia, trong đó có 30 mẫu giống đậu tương địa phương được thu thập từ các tỉnh trong cả nước và 20 mẫu giống đậu tương từ Trung tâm Việt Xô, 12 mẫu giống từ Trung tâm Đậu đỗ, 15 mẫu giống từ AVRDC, 11 mẫu giống từ Viện cây có dầu. Giống đối chứng là DT 84 và VX 93.
Kết quả đánh giá tập đoàn 88 mẫu giống đậu tương trong vụ Xuân năm 2009 cho thấy, các giống đậu tương đều sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện thí nghiệm tại đồng bằng sông Hồng. Qua đánh giá và bình tuyển bước đầu đã tuyển chọn được 8 giống đậu tương triển vọng có năng suất cao (so với 2 đối chứng VX 93 và DT 84).
Kết quả so sánh 8 giống triển vọng vụ Xuân 2010 với 2 đối chứng đã chọn lọc được 2 giống ưu tú có tiềm năng giới thiệu cho sản xuất là giống SĐK 4871 và SĐK 4897. Hai giống này có tiềm năng năng xuất cao hơn đối chứng, chất lượng hạt khá, chống chịu khá với sâu bệnh.
Xem báo cáo chi tiết tại đây
Bùi Thị Thu Huyền & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *