Kết quả xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên thực vật giai đoạn 2010 – 2011 và định hướng

     Trong bảo tồn tài nguyên di truyền thực vật, việc lưu giữ và khai thác sử dụng nguồn gen đồng nghĩa với việc lưu giữ và khai thác sử dụng những thông tin liên quan đến nó. Theo thời gian, số lượng nguồn gen lưu giữ và những thông tin đi kèm của chúng tăng lên rất nhanh. Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống thông tin tài nguyên di truyền thực vật (TNDTTV) để quản lý tốt nguồn tài nguyên phi vật thể quý giá này là nhiệm vụ cấp thiết.

Giai đoạn 2006-2011, Bộ môn Dữ liệu và thông tin TNTV đã từng bước thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Cụ thể là, Bộ môn đã kết hợp với các đơn vị chuyên môn xây dựng được 78 mẫu phiếu chuẩn dùng cho cả hệ thống bảo tồn TNDTTV. Trên cơ sở bộ phiếu chuẩn này, các dữ liệu thu thập, mô tả đánh giá của nguồn gen… được chuẩn hóa, thống nhất và khoa học, thuận lợi cho quá trình quản lý, cập nhật và khai thác. Trong thời kỳ này, đã có 24.646 bản ghi dữ liệu đăng ký, lai lịch và mô tả đánh giá được quản lý an toàn, tiện dụng trên phần mềm GB 1.5. Đến hết năm 2011 đã có 40.369 lượt thông tin lai lịch, mô tả đánh giá, hình ảnh được cấp ra. Điểm đột phá ở thời kỳ này là thông tin của khoảng 6.500 nguồn gen đã được quản lý kèm theo những hình ảnh đặc tả của chúng…Bên cạnh đó, Bộ môn Dữ liệu và Thông tin TNTV cũng tiến hành các hoạt động tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn và sử dụng TNDTTV như in 10 cuốn sách, 11 tờ rơi, 13 poster và 3 chương trình truyền hình, trang web “TNDTTV Việt Nam” được cập nhật tin, bài thường xuyên, lượng người truy cập ngày càng tăng.

Xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên thực vật là tiền đề cho quá trình bảo tồn tài nguyên thực vật quốc gia một cách hoàn chỉnh và hữu hiệu; thuận tiện cho việc quản lý, sử dụng thông tin nguồn gen phục vụ nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

KSC. Nguyễn Tiến Hưng & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *