Ngân hàng gen Đồng ruộng

Thứ năm, 03/09/2015
Ngân hàng gen Đồng ruộng
Hình thức lưu giữ:
Lưu giữ nguồn gen trên đồng ruộng, trong chậu vại, nhà lưới, …
Đối tượng:
Các loài cây trồng sinh sản vô tính và cây lưu niên có hạt giống khó tính (hạt giống recalcitrant
Phương pháp:
Đối với cây hàng năm: Bảo tồn Ex-situ nếu NHG đồng ruộng không phải tại nơi xuất xứ của loài cây cần bảo tồn, In-situ nếu NHG đồng ruộng tại nơi xuất xứ của loài cây cần bảo tồn.
Ngan hang gen dong ruong
Đối với cây lưu niên:Tạo lập các vườn bảo tồn quỹ gen cây lưu niên tại các cơ quan nghiên cứu khoa học hoặc các địa phương; Bảo tồn In situ tại vườn gia đình
Đặc điểm của phương pháp:
 Bảo tồn ngoại vi:
Ưu điểm:

Bảo quản được lượng lớn các nguồn gen (Tập đoàn cơ bản)
Kết hợp đánh giá mô tả, theo giõi khả năng chống chịu sâu bệnh hại và các điều kiện sinh thái bất lợi đối với nguồn gen và các giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng.
Làm giảm nguy cơ xói mòn nguồn gen trong tự nhiên
Nhược điểm:
Chi phí tốn kém
Hạn chế sự tiến hoá tự nhiên của nguồn gen
Nguy cơ xói mòn nguồn gen trong quá trình bảo quản do sâu bệnh và các điều kiện sinh thái bất lợi.
Bảo tồn nội vi:
Ưu điểm:
Bảo đảm được quá trình tiến hoá tự nhiên của nguồn gen
Hiệu quả khai thác sử dụng cao
Nhược điểm:
Chỉ bảo áp dụng được đối với các nguồn gen đang có lợi ích cộng đồng
Đòi hỏi phải thường xuyên nâng cao năng lực và ý thức của cộng đồng
Số lượng nguồn gen đang được lưu giữ: 2099 giống của 31 loài cây sinh sản vô tính
PRC

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *