Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017

Được sự đồng ý của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS), Trung tâm Tài nguyên thực vật tổ chức thi tuyển 30 biên chế, bao gồm:

  1. Trung tâm Tài nguyên Thực vật: 11 biên chế
  2. Cơ quan VAAS: 5 biên chế
  3. Viện Di truyền Nông nghiệp: 6 biên chế
  4. Viện Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Bộ: 3 biên chế
  5. Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông: 5 biên chế

Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

  • Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 02/11/2017 đến ngày 29/11/2017
  • Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng tổ chức, Hành chính, Trung tâm Tài nguyên thực vật, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.

Kế hoạch, Thời gian, địa điểm, hướng dẫn nội dung, quy định thi tuyển:

  • Thời gian hướng dẫn thi tuyển: 8h30-11h30 ngày 02/12/2017
  • Thời gian thi tuyển: Dự kiến 2-3 ngày từ 16-18/12/2017
  • Địa điểm hướng dẫn và tổ chức thi tuyển: Trung tâm Tài nguyên thực vật, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Chi tiết: xem tại đây

 

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.