Thay đổi nhân sự tại Trung tâm Tài nguyên thực vật, VAAS

      Bắt đầu từ 1 tháng 6 năm 2018, TS. Tạ Kim Bính trưởng Bộ môn Insitu và Khai thác nguồn gen nghỉ hưu theo chế độ của Nhà nước và theo Quyết định số 224/QĐ-KHNN-TCCB ký ngày 16/4/2018 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thì PGS TS. Lê Khả Tường sẽ kiêm nhiệm Trưởng Bộ môn Insitu và Khai thác nguồn gen trong 6 tháng kể từ ngày 01/06/2018.

       Trong buổi gặp mặt và chia tay với TS. Tạ Kim Bính các đồng chí cán bộ chủ chốt các Bộ môn và lãnh đạo trong Trung tâm đã đánh giá vai trò quan trọng của TS. Tạ Kim Bính trong suốt thời gian qua kể từ khi thành lập Bộ môn vào năm 2006 đến nay.

        Với cương vị là lãnh đạo một bộ môn nghiên cứu hoàn toàn mới và nguồn kinh phí hàng năm rất hạn hẹp TS. Tạ Kim Bính đã năng động, sáng tạo và khuyến khích các cán bộ nghiên cứu trong bộ môn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thêm vào đó TS. Tạ Kim Bính cùng một số cán bộ nghiên cứu chủ chốt đã chủ động xây dựng và thực hiện một số đề tài cấp Bộ, cấp Nhà nước, cấp Tỉnh và kết quả đã được các Hội đồng khoa học đánh giá cao. Những kết quả đạt được không chỉ là thành tích của Bộ môn mà góp phần nâng cao vị thế của Trung tâm Tài nguyên thực vật.

        Định hướng phát triển Bộ môn Insitu và Khai thác phát triển nguồn gen, PGS TS. Lã Tuấn Nghĩa cho rằng Bộ môn cần cố gắng hơn nữa trong việc mở rộng và liên kết hợp tác nghiên cứu nhằm đưa Bộ môn thành đơn vị đi đầu trong việc bảo tồn Insitu và khai thác nguồn gen không chỉ trong Trung tâm mà còn vươn rộng ra cả nước, đồng thời cần phải tăng cường hợp tác quốc tế.

                                                                                                        Bài và ảnh: PV

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.