Đánh giá và tuyển chọn giống hoa sen trồng chậu và trồng ao, hồ triển vọng tại tỉnh Phú Thọ

Kết quả đánh giá 10 giống sen trồng chậu và 10 giống sen trồng ao, hồ tại thị xã Phú Thọ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã xác định được 8 giống triển vọng. Trong số 10 giống sen trồng chậu, 4 giống sen (Oga, Quan âm trắng, Quan âm hồng, Đỏ Bắc Kinh) có tỷ lệ sống cao nhất (> 94%), cây sinh trưởng phát triển tốt nhất, đường kính hoa to nhất (> 18 cm), độ bền hoa lâu nhất (6 – 8 ngày), màu sắc hoa đẹp nhất, năng suất hoa cao nhất ( 34 – 45 hoa/chậu/chu kỳ 4 tháng thu hoa), ít bị nhiễm sâu bệnh hại nhất và lãi thuần đạt 29.392.000 đồng/1.000 m2/chu kỳ 8 tháng. Trong số 10 giống sen trồng ao/hồ, 4 giống sen (Super, Mặt bằng, Bách diệp hồng Hồ Tây, Hoàng yến) có tỷ lệ sống cao nhất (> 95%), cây sinh trưởng phát triển tốt nhất, đường kính hoa to đến trung bình, năng suất hoa cao nhất (310 bông/100 m2/chu kỳ thu hoạch 4 tháng), năng suất hạt đạt cao (đặc biệt với giống sen Mặt bằng đạt 15 kg/100 m2/vụ), ít bị nhiễm sâu bệnh hại nhất và lãi thuần đạt 54.247.000 đồng/ha/chu kỳ 8 tháng.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.