Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện KHNN Việt Nam

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2022 của Viện KHNN Việt Nam

Xem chi tiết: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.