Đánh giá đặc điểm hình thái nông học của tập đoàn lúa tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

Tập đoàn lúa gồm 100 mẫu giống, có nguồn gốc từ các vùng sinh thái khác nhau trong nước và nhập nội được sử dụng để đánh giá đặc điểm hình thái nông học tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội năm 2021. Các tính trạng hình thái nông sinh học của tập đoàn lúa rất đa dạng, phong phú. Hầu hết các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ trung đến dài ngày (49 mẫu giống có thời gian sinh trưởng trung bình và 48 mẫu giống dài ngày). Phần lớn các mẫu giống lúa có dạng hạt thuộc loại hạt trung bình (70 mẫu giống có tỷ lệ dài/rộng từ 2,1 đến 3,0); vỏ trấu có màu vàng hoặc khía vàng, đốm nâu, khía nâu, nâu, hơi đỏ đến tím nhạt, tím và trắng. Kết quả đánh giá tập đoàn cho thấy, việc thay đổi vùng sinh thái có ảnh hưởng đến một số đặc điểm hình thái của các mẫu giống thu thập từ các tỉnh miền núi phía Bắc.

Xem bản đầy đủ: tại đây

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.