Đặc điểm nông sinh học của tập đoàn cây sen (nelumbo nucifera gaertn.) tại Trung tâm Tài nguyên thực vật

Kết quả đánh giá đặc điểm nông sinh học của tập đoàn cây sen gồm 42 mẫu giống đang được lưu giữ tại Trung tâm Tài nguyên thực vật cho thấy:

Các mẫu giống trong tập đoàn sen có sự đa dạng về đặc điểm từ thân, lá, nụ, hoa, gương sen đến hạt sen, biểu hiện từ 2-4 cấp độ khác nhau tùy thuộc vào từng tính trạng. Tuy nhiên màu rễ non trắng, lá mới nổi gần tròn, màu lá trưởng thành xanh đậm chỉ nhị trắng, hạt phấn vàng, phần phụ nhị màu trắng là những tính trạng đặc trưng cho cây sen nên được biểu hiện ở tất cả 42 mẫu giống.

Căn cứ vào các tính trạng đặc trưng và bộ phận sử dụng chính đã phân lập tập đoàn sen ra 3 nhóm có ý nghĩa kinh tế, đó là nhóm sen lấy hoa gồm 7 mẫu giống, nhóm sen lấy hạt gồm 33 mẫu giống và nhóm sen lấy củ gốm 2 mẫu giống. Việc phân nhóm các mẫu giống trong tập đoàn nhằm phục vụ tốt công tác bảo tồn cũng như khai thác sử dụng nguồn gen cây sen.

Hoàng Thị Nga & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.