Thiết lập và ứng dụng ngân hàng ADN trong chọn giống, công nghệ sinh học và đánh giá đa dạng

Kỹ thuật ADN được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực vật học và có ảnh hưởng rất lớn tới chọn giống, công nghệ sinh học và đánh giá đa dạng sinh học. ADN dễ dàng được tách chiết từ các bộ phận khác nhau của cây trồng và được lưu giữ dài hạn trong các ngân hàng ADN. Mặc dù các phương pháp lưu giữ tiêu bản, ngân hàng gen hạt giống và vườn thực vật đã được phát triển từ rất lâu, phương thức bảo tồn ADN vẫn còn thiều thông tin. Bài báo nhằm mục đích tổng hợp giá trị ứng dụng của bảo tồn ADN trong đánh giá đa dạng sinh học và quản lý nguồn tài nguyên. Các quy trình hoạt động và cung cấp thông tin trong các ngân hàng ADN được tổng hợp một cách đầy đủ. Bài báo còn tổng hợp các công việc của ngân hàng ADN như thu thập mẫu, bảo quản mẫu, tách chiết mẫu, bảo quản ADN, quản lý và trao đổi thông tin trong các ngân hàng gen. Các ngân hàng ADN không những phải có sự phối kết hợp nhuần nhuyễn với nhau mà còn với các vườn thực vật, tiêu bản, ngân hàng gen hạt và hệ thống thông tin được gắn với các thiết bị tin sinh học. Quy trình trao đổi mẫu phải được tiến hành đúng quy định và phải có hiệu quả.

Việc bảo tồn các mẫu ADN một cách phù hợp nhất sẽ đem lại giá trị khoa học trong việc sử dụng chúng tại ngân hàng gen.

Thông tin thu thập được từ ngân hàng ADN có thể kết hợp với các bộ sưu tập tiêu bản cây trồng, các vườn thực vật, ngân hàng gen hạt giống và tin sinh học, sẽ tối ưu hóa được giá trị sử dụng của của các ngân hàng gen. Giá trị mang lại của bảo tồn ngân hàng DNA có thể so sánh được với các phương thức bảo tồn khác nếu như chúng được mở rộng trên phạm vi toàn cầu. Các mẫu thực vật có thể được thu thập mẫu dưới dạng các bộ phận của cây trồng và khi có kế hoạch chia xẻ thì chúng sẽ được tách chiết và trao đổi. Việc thiết lập ngân hàng DNA trong hệ thống bảo tồn tài nguyên thực vật Việt Nam do trung tâm Tài nguyên Thực vật quản lý là rất có ý nghĩa. Chúng đem lại giá trị sử dụng to lớn của các tập đoàn đang lưu giữ trong ngân hàng gen đối với công tác đánh giá và sử dụng đa dạng sinh học, chọn tạo giống và công nghệ sinh học.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

TS. Vũ Đăng Toàn & cs

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.