Nghiên cứu chọn tạo giống khoai lang chất lượng và năng suất cao cho các tỉnh Bắc Trung Bộ

Khoai lang đã được trồng ở 7 vùng kinh tế sinh thái của nước ta với diện tích khoảng 150 nghìn ha, trước đây có năm đã đạt 450 nghìn ha. Khoai lang có vị trí quan trọng tăng cường an ninh lương thực, nhất là ở những vùng sản xuất lúa khó khăn như vùng đất bạc màu, cát ven biển ở Bắc Trung bộ. Tuy nhiên năng suất khoai lang ở Việt Nam còn thấp nhiều so với thế giới. Nguyên nhân chính là do thiếu giống tốt và canh tác chưa phù hợp. Từ 2012-2013 Nhóm tác giả đã tiến hành nghiên cứu một tập đoàn gồm 24 các dòng, giống khoai lang nhằm tuyển chọn ra những giống triển vọng nhất phục vụ sản xuất. Sau khi đánh giá các đặc điểm hình thái nông học và các yếu tố cấu thành năng suất đã tuyển chọn được 10 dòng, giống triển vọng nhất đưa đi khảo nghiệm ở các tiểu vùng sinh thái ở Bắc Trung bộ. Tiếp tục đánh giá 3 vụ liên tiếp và tổng hợp kết quả các thí nghiệm so sánh giống ở các điểm cho thấy 2 giống KTB3 và KTB4 đều cho năng suất cao hơn các giống khác và cao hơn đối chứng một cách chắc chắn. Giống KTB3 có năng suất thực thu từ 18,21 – 20,44 tấn/ha. Giống khoai lang KTB4 năng suất thực thu từ 18,7 – 23,7 tấn/ha. Kết quả khảo nghiệm sản xuất tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh của 2 giống KTB3 và KTB4 đều cao hơn giống đối chứng và các giống khác trong cùng điều kiện canh tác. (Giống đối chứng Chiêm dâu có năng suất từ 9,8 – 12,37 tấn/ha). Đánh giá về chất lượng cảm quan cho thấy giống KTB3 là giống có chất lượng cao, giống KTB4 là giống có chất lượng trung bình nhưng năng suất cao. Kết quả nghiên cứu đã chọn được hai giống khoai lang triển vọng nhất là KTB3 và KTB4. Hai giống khoai lang này sinh trưởng phát triển khỏe, năng suất cao KTB3 (18 – 20 tấn/ha) và KTB4 (22 – 24 tấn/ha). Giống KTB3 chất lượng tốt (chất khô 35,68%, tinh bột 77,32%, đường tổng số 10,57%); giống KTB4 (chất khô 30,45, tinh bột 69,34%, đường tổng số 9,73%).

Xem báo cáo chi tiết tại đây

TS. Phạm Hùng Cương

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.