Đánh giá nguồn gen đậu mèo làm thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam

Cây đậu mèo có tên khoa học là Mucuna prurient thuộc họ đậu Febaceae, có nguồn gốc nhiệt đới châu Phi và châu Á. Ở Việt Nam, đậu mèo là cây bản địa phân bố ở các tỉnh miền núi, đặc biệt từ Quảng Bình trở ra, là cây ưa sáng, chống chịu tốt với điều kiện môi trường khắc nghiệt như khô hạn, nghèo dinh dưỡng, sâu bệnh hại. Tuy nhiên hàm lượng dinh dưỡng của đậu mèo khá cao đặc biệt là Protein, lipit, khoáng và Vitamin có giá trị tương đương đậu tương. Nghiên cứu, thu thập, nhập nội, đánh giá, bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen thực vật là chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm tài nguyên thực vật (PRC). Trên cơ sở đó một tập đoàn giống đậu mèo từ ngân hàng gen cây trồng quốc gia đã được nghiên cứu, đánh giá trong điều kiện khô hạn, đất nghèo dinh dưỡng, không áp dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Kết quả bước đầu đã phân lập được một số nguồn gen triển vọng, có khả năng sinh trưởng, phát triển, chống chịu và có tiềm năng năng suất cao. Đây là nguồn vật liệu có giá trị trong công tác nghiên cứu phát triển và làm đa dạng nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở nước ta trong tương lai.

Vụ Hè Thu năm 2011, tập đoàn đậu mèo gồm 37 nguồn gen có nguồn gốc từ ngân hàng gen cây trồng quốc gia đã được nghiên cứu về hình thái, sinh trưởng, chống chịu và tiềm năng năng suất trong điều kiện  không tưới tại xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội. Kết quả đã ghi nhận 80 % nguồn gen có chiều dài quả từ 12,1-18,0 cm, chiều rộng quả < 2,6 cm, dạng hình hơi cong. Tập tính sinh trưởng của các nguồn gen đậu mèo được chia thành 6 loại hình sinh trưởng là: Hữu hạn, vô hạn cành đứng, vô hạn cành bò, vô hạn cành nửa bò, vô hạn có quả trên thân chính và loại hình sinh trưởng khác. 100% các nguồn gen chịu hạn khá ở mức 1-3, trong đó có 9 nguồn gen chịu hạn điểm 1; 25 nguồn gen chịu hạn điểm 2 và 3 nguồn gen chịu hạn điểm 3, có 6 đối tượng gây hại chính trên cây đậu mèo là: Sâu cuốn lá, nhện, rệp, rỉ sắt, đốm lá và khảm lá. Tuy nhiên hầu hết các giống đậu mèo  đều có khả năng kháng cao hay nhiễm nhẹ cấp 1 đối với các đối tượng này. Đa số các giống đậu mèo đạt 40-50 quả/cây, 5-7 hạt/quả, khối lượng 100 hạt đạt 100,1-130g/100 hạt, năng suất cá thể đạt 400-500g/cây và có tiềm năng năng suất từ 2,0-3,0 tấn/ha trong điều kiện khô hạn. Đặc biệt kết quả đã xác định được 8 giống có tiềm năng năng suất 3,4-5,0 tấn/ha. Đây là nguồn vật liệu quan trọng trong nghiên cứu cây đậu mèo vì mục tiêu phát triển nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam.

Xem báo cáo chi tiết tại đây

TS. Lê Khả Tường

Đới Hồng Hạnh

Admin trang web Trung tâm Tài nguyên thực vật phiên bản Wordpress

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.